C-266/18. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2019. április 3-i ítélete (a Sąd Okręgowy w Poznaniu [Lengyelország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Aqua Med sp. z o.o. kontra Irena Skóra (Előzetes döntéshozatal — Fogyasztóvédelem — 93/13/EGK irányelv — A fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételek — Az 1. cikk (2) bekezdése — Az irányelv hatálya — Az általános szabályok alapján meghatározott bíróság illetékességét kijelölő kikötés — A 6. cikk (1) bekezdése — A tisztességtelen feltétel hivatalból történő vizsgálata — A 7. cikk (1) bekezdése — A nemzeti bíróság kötelezettségei és hatásköre)