predmet C-266/18: Presuda Suda (prvo vijeće) od 3. travnja 2019. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Sąd Okręgowy w Poznaniu — Poljska) — Aqua Med sp. z o.o. protiv Irene Skóre (Zahtjev za prethodnu odluku — Zaštita potrošača — Direktiva 93/13/EEZ — Nepoštene odredbe u potrošačkim ugovorima — Članak 1. stavak 2. — Područje primjene direktive — Odredba kojom se mjesna nadležnost dodjeljuje sudu određenom na temelju općih pravila — Članak 6. stavak 1. — Nadzor nepoštenosti po službenoj dužnosti — Članak 7. stavak 1. — Obveze i ovlasti nacionalnog suda)