kohtuasi C-266/18: Euroopa Kohtu (esimene koda) 3. aprilli 2019. aasta otsus (s Sąd Okręgowy w Poznaniu eelotsusetaotlus — Poola) — Aqua Med sp. z o.o.versus Irena Skóra (Eelotsusetaotlus — Tarbijakaitse — Direktiiv 93/13/EMÜ — Ebaõiglased tingimused tarbijalepingutes — Artikli 1 lõige 2 — Direktiivi kohaldamisala — Lepingutingimus, milles on ette nähtud üldine territoriaalne kohtualluvus — Artikli 6 lõige 1 — Omal algatusel kontroll selle üle, kas lepingutingimus on ebaõiglane — Artikli 7 lõige 1 — Liikmesriigi kohtu kohustused ja pädevus)