Sag C-266/18: Domstolens dom (Første Afdeling) af 3. april 2019 — Aqua Med sp. z o.o. mod Irene Skóra (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Sąd Okręgowy w Poznaniu — Polen) (Præjudiciel forelæggelse — forbrugerbeskyttelse — direktiv 93/13/EØF — urimelige kontraktvilkår i forbrugeraftaler — artikel 1, stk. 2 — direktivets anvendelsesområde — vilkår, hvorved den ret, der er fastlagt i henhold til almindelige regler, tillægges stedlig kompetence — artikel 6, stk. 1 — ex officio-kontrol af, om der foreligger urimelighed — artikel 7, stk. 1 — den nationale rets forpligtelser og beføjelser)