Sklep Sveta (EU) 2016/2039 z dne 15. novembra 2016 o sprejetju stališča Sveta o predlogu spremembe proračuna Evropske unije št. 6 za proračunsko leto 2016, priložen predlogu za uporabo sredstev Solidarnostnega sklada EU za zagotovitev pomoči Nemčiji