Rozhodnutie Rady (EÚ) 2016/2039 z 15. novembra 2016, ktorým sa prijíma pozícia Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 6 na rozpočtový rok 2016 pripojenému k návrhu na mobilizáciu fondu solidarity EÚ na účely poskytnutia pomoci Nemecku