Decizia (UE) 2016/2039 a Consiliului din 15 noiembrie 2016 de adoptare a poziției Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 6 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2016 care însoțește propunerea de mobilizare a Fondului de solidaritate al Uniunii Europene pentru acordarea de asistență Germaniei