Padomes Lēmums (ES) 2016/2039 (2016. gada 15. novembris), ar ko pieņem Padomes nostāju par projektu Eiropas Savienības 2016. finanšu gada budžeta grozījumam Nr. 6, kas pievienots priekšlikumam par ES Solidaritātes fonda izmantošanu, lai sniegtu palīdzību Vācijai