2016 m. lapkričio 15 d. Tarybos sprendimas (ES) 2016/2039, kuriuo priimama Tarybos pozicija dėl 2016 finansinių metų Europos Sąjungos taisomojo biudžeto Nr. 6 projekto, pridedamo prie pasiūlymo dėl ES solidarumo fondo lėšų panaudojimo siekiant suteikti pagalbą Vokietijai