Nõukogu otsus (EL) 2016/2039, 15. november 2016, millega võetakse vastu nõukogu seisukoht Euroopa Liidu 2016. aasta üldeelarve paranduseelarve projekti nr 6 kohta, mis on lisatud ettepanekule võtta kasutusele Euroopa Liidu Solidaarsusfond toetuse maksmiseks Saksamaale