Решение (EС) 2016/2039 на Съвета от 15 ноември 2016 година за приемане на позицията на Съвета по проекта за коригиращ бюджет № 6 на Европейския съюз за финансовата 2016 година, придружаващ предложението за мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на ЕС за предоставяне на помощ на Германия