MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi 470-790 MHz:n taajuusalueen käytöstä unionissa (COM(2016)0043 - C8-0020/2016 - 2016/0027(COD)) Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta Esittelijä: Patrizia Toia