Berigtigelse til stabiliserings- og associeringsaftale mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Bosnien- Hercegovina på den anden side — undertegnet i Luxembourg den 16. juni 2008 (EUT L 164 af 30.6.2015)