kohtuasi T-647/18: Üldkohtu 19. detsembri 2019. aasta otsus – ZQ versus komisjon (Avalik teenistus – Ametnikud – Psühholoogiline ahistamine – Personalieeskirjade artikkel 12a – Abitaotlus – Personalieeskirjade artikkel 24 – Taotluse rahuldamata jätmine – Mõistlik tähtaeg – Esialgsete tõendite puudumine – Põhjendamiskohustus – Vastutus)