Rådets forordning (EØF) nr. 1721/83 af 2. juni 1983 om gennemførelse af afgørelse nr. 1/83 truffet af Den blandede Komité EØF-Norge om yderligere ændring af artikel 8 i protokol nr. 3 angående definitionen af begrebet »varer med oprindelsesstatus« og angående metoderne for administrativt samarbejde