Schriftelijke vraag E-6995/08 van Catherine Stihler (PSE) aan de Commissie. Vergiftiging van vogels