Beschikking van de Commissie van 24/10/2008 waarbij een concentratie verenigbaar met de gemeenschappelijke markt wordt verklaard (Zaak nr. COMP/M.5334 - RICOH / IKON) op grond van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad (Slechts de tekst in de Engelse taal is authentiek)