TITJUR Hotărârea Tribunalului (camera a cincea) din 4 martie 2010. # Weldebräu GmbH & Co. KG împotriva Oficiului pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci de comerț, desene și modele industriale) (OAPI). # Marcă comunitară - Procedură de opoziție - Cerere de înregistrare a unei mărci comunitare tridimensionale - Forma unei sticle cu gât elicoidal - Marcă comunitară tridimensională anterioară constând în forma unei sticle cu gât elicoidal - Motiv relativ de refuz - Lipsa riscului de confuzie - Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 40/94 [devenit articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009]. # Cauza T-24/08. Weldebräu/OHMI-Kofola Holding (Forme d'une bouteille à goulot hélicoïdal)