Lietas ierosināšana (Lieta M.8870 – E.ON / Innogy) (Dokuments attiecas uz EEZ.)