Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/984 на Комисията от 7 юни 2016 година за вписване на название в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Krupnioki śląskie (ЗГУ)]$