Sag F-121/06: Personalerettens dom (Anden Afdeling) af 11. september 2008 — Spee mod Europol (Personalesag — Europols personale — løn — artikel 28 og 29 i Europols personalevedtægt — løntrin tildelt på grundlag af bedømmelsen — tilbagevirkende kraft af de regler, der finder anvendelse — beregningsmetode)