Kopsavilkums Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja atzinumam par ietekmējošu novērošanas tehnoloģiju izplatīšanu un izmantošanu