Mål C-474/17: Begäran om förhandsavgörande framställd av Bundesverwaltungsgerichts (Tyskland) den 8 augusti 2017 – Förbundsrepubliken Tyskland mot Sociedad de Transportes SA