Zadeva C-474/17: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Bundesverwaltungsgericht (Nemčija) 8. avgusta 2017 – Bundesrepublik Deutschland/Sociedad de Transportes SA