Vec C-474/17: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesverwaltungsgericht (Nemecko) 8. augusta 2017 – Spolková republika Nemecko/Sociedad de Transportes SA