Zaak C-474/17: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Bundesverwaltungsgericht (Duitsland) op 8 augustus 2017 — Bondsrepubliek Duitsland/Sociedad de Transportes SA