Lieta C-474/17: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2017. gada 8. augustā iesniedza Bundesverwaltungsgericht (Vācija) – Vācijas Federatīvā Republika/Sociedad de Transportes SA