Predmet C-474/17: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 8. kolovoza 2017. uputio Bundesverwaltungsgericht (Njemačka) – Savezna Republika Njemačka protiv Sociedad de Transportes SA