Kommissionens afgørelse af 3. november 2015 om den holdning, der skal indtages på vegne af Det Europæiske Atomenergifællesskab i det stabiliserings- og associeringsråd, der er oprettet ved stabiliserings- og associeringsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Bosnien-Hercegovina på den anden side, for så vidt angår stabiliserings- og associeringsrådets afgørelse om vedtagelse af dets forretningsorden