Balsavimo rezultatai Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, kuriuo, atsižvelgiant į COVID-19 protrūkį, nustatomos laikinosios priemonės, susijusios su Reglamente (ES) 2019/788 dėl Europos piliečių iniciatyvos numatytais rinkimo, tikrinimo ir nagrinėjimo etapų terminais = Teisėkūros procedūra priimamo akto priėmimas = Nuostata, kuria leidžiama nukrypti nuo Protokolo Nr. 1 dėl nacionalinių parlamentų vaidmens ES 4 straipsnyje numatyto 8 savaičių laikotarpio = 2020 m. liepos 14 d. užbaigtos rašytinės procedūros rezultatai