Tiesas (apelācijas sūdzību pieļaujamības vērtējuma palāta) rīkojums, 2020. gada 23. aprīlis.