Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/2193 af 17. december 2019 om fastlæggelse af reglerne for beregning, kontrol og rapportering af data og om fastlæggelse af skemaer til data med henblik på Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/19/EU om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) (meddelt under nummer C(2019) 8995) (EØS-relevant tekst)