Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora – Izobraževanje o Evropski uniji (raziskovalno mnenje na zaprosilo romunskega predsedstva)