Avizul Comitetului Economic și Social European pe tema „Educația privind Uniunea Europeană”(aviz exploratoriu elaborat la solicitarea Președinției române)