Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl dokumento „Švietimas Europos Sąjungos klausimais“(tiriamoji nuomonė ES Tarybai pirmininkaujančios Rumunijos prašymu)