Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Tietämyksen lisääminen Euroopan unionista”(Puheenjohtajavaltio Romanian pyytämä valmisteleva lausunto)