Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Harimine Euroopa Liidu teemal“(ettevalmistav arvamus eesistujariigi Rumeenia taotlusel)