Sag T-429/17: Rettens dom af 3. maj 2018 — Laboratoires Majorelle mod EUIPO — Jardin Majorelle (LABORATOIRES MAJORELLE) [EU-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EU-ordmærket LABORATOIRES MAJORELLE — ældre EU-ordmærke MAJORELLE — relativ registreringshindring — risiko for forveksling — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009 [nu artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EU) 2017/1001] — ældre varemærker — deling af varemærkeansøgningen — artikel 44, stk. 6, i forordning nr. 207/2009 (nu artikel 50, stk. 6, i forordning (EU) 2017/1001)]