Rådets forordning (EØF) nr. 3177/85 af 11. november 1985 om gennemførelse af afgørelse nr. 1/85 truffet af Den blandede Komité EØF-Finland om ændring af beløbsgrænserne udtrykt i ECU i artikel 8 i protokol nr. 3 angående definitionen af begrebet »varer med oprindelsesstatus« og angående metoderne for administrativt samarbejde