Uitvoeringsverordening (EU) 2019/530 van de Commissie van 27 maart 2019 betreffende de aanwijzing van referentielaboratoria van de Europese Unie voor plaagorganismen bij planten, en met name voor insecten en mijten, nematoden, bacteriën, schimmels en oömyceten, virussen, viroïden en fytoplasma's