VERORDENING (EG) Nr. 1072/97 VAN DE COMMISSIE van 12 juni 1997 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van halflangkorrelige en langkorrelige A volwitte rijst in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1630/96