Information om ikraftträdandet av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Barbados om undantag från viseringskrav för kortare vistelser