Odluka Zajedničkog odbora EGP-a br. 242/2017 od 15. prosinca 2017. o izmjeni Priloga XIII. (Promet) Sporazumu o EGP-u [2019/1648]