Wniosek DECYZJA RADY dotycząca podpisania w imieniu Unii Europejskiej Protokołu zmieniającego Umowę w sprawie międzynarodowych okazjonalnych przewozów pasażerów autokarami i autobusami (Umowa INTERBUS) poprzez rozszerzenie możliwości przystąpienia na Królestwo Marokańskie