Ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικής Ανάπτυξης της Ιταλικής Δημοκρατίας, σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 της οδηγίας 94/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τους όρους χορήγησης και χρήσης των αδειών αναζήτησης, εξερεύνησης και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων