Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende M.9855 – Onex/Independant Clinical Services) (Text av betydelse för EES) 2020/C 250/02