Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.9855 – Onex/Independant Clinical Services) (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2020/C 250/02