Beslutning om ikke at gøre indsigelse mod en anmeldt fusion (Sag M.9855 — Onex/Independant Clinical Services) (EØS-relevant tekst) 2020/C 250/02