Bez námitek k navrhovanému spojení (Věc M.9855 — Onex/Independant Clinical Services) (Text s významem pro EHP) 2020/C 250/02