Rozhodnutie Rady (EÚ) 2020/953 z 26. júna 2020 o uzavretí Euro-stredomorskej dohody o leteckej doprave medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Jordánskym hášimovským kráľovstvom na strane druhej v mene Únie